Αποκατάσταση Φραγμού ​μ​έ 4 ​Oδοντικά ​Eμφυτεύματα Ελληνικά English


Η Προσθετική ​αποκατάσταση ε​πάνω σε 4 εμφυτεύματα - συνιστάται για την κάτω γνάθο κυρίως, αλλά σε πολλές περιπτώσεις καί στήν άνω γνάθο καί παρέχεται σε ασθενείς στήν ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Dr Douvaras -ΑΤΤΙΚΗ και γιά όλη την Ελλαδα καθώς καί γιά τό εξωτερικό. Παρέχεται ή δυνατότητα ολόκληρος ο φραγμός με τα νέα δόντια να στηρίζεται σε 4 εμφυτεύματα μόνον.

Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται σε ακριβείς γωνίες ώστε να παρέχουν τή βέλτιστη υποστήριξη για το οδοντικό ​τόξο και εξαίρετη σταθερότητα της υβριδικής - ημιακίνητης ή ακίνητης προσθετικης εργασιας.Τοποθέτηση των 4 εμφυτευμάτων


Πριν την αρχική θεραπεία, γίνεται συνάντηση με τήν οδοντίατρό σας στήν ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Dr Douvaras DMDPhD - ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η συνάντηση σας δίνει την ευκαιρία ​νά εκθέσετε οποιαδήποτε απορία και να μάθετε εάν μπορείτε να αποκατασταθείτε με τη μέθοδο αυτή. Θα διενεργηθούν κάποια τεστ ώστε να αποφασίσουμε υπεύθυνα εάν χρειάζεται να μετακινηθεί κάποιο δόντι ορθοδοντικά​ πρίν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Η διαδικασία εφαρμογής περιλαμβάνει την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε συγκεκριμένες γωνίες, με τα 2 οπίσθια εμφυτεύματα να τοποθετούνται σε 45 μοίρες και τα 2 πρόσθια σε 90 μοίρες γωνία.

Η τοποθεσία των εμφυτευμάτων είναι ΑΝΩΔΥΝΗ, σχεδιασμένη ούτως ώστε να παρέχει καλύτερη υποστήριξη και συγκράτηση.


Γίνεται χρήση ειδικής αγωγής η οποία προάγει τη διαδικασία της επούλωσης καί αποφεύγεται τό πρήξιμο ( οίδημα ) καθώς καί ό πόνος μετεγχειρητικά.

Όταν τοποθετηθούν εμφυτεύματα, τότε μπορούν να συνδεθούν και τα κολοβώματα = τό τεχνητό μέρος τού ορατού δοντιού.​

Αφότου εφαρμοσθούν τα εμφυτεύματα, απαιτείται νά επισκέπτεστε τήν Οδοντιατρική Κλινική σέ τακτικά ραντεβού ώστε ο Εξειδικευμένος ​οδοντίατρός σας να είναι σε θέση να ελέγχει την πρόοδο της θεραπείας σας. Μετά το πέρασμα περίπου 3-4 μηνών θα ολοκληρωθεί ή οστεοενσωμάτωση, θά ελεγχθεί ακτινογραφικά πρός επιβεβαίωση, και οι μόνιμες αποκαταστάσεις θα μπορούν να εφαρμοσθούν.

Πού διαφέρει η συγκεκριμένη μέθοδος θεραπείας σε σχέση με τα συμβατικά οδοντικά εμφυτεύματα;

Η θεραπευτική μεθοδολογία «Σε 4 εμφυτεύματα» διαφέρει από τ​ήν παραδοσιακή εμφυτευματική αποκατάσταση ​ώς πρός τό γεγονός ότι τα 4 εμφυτεύματα υποστηρίζουν ολόκληρο το οδοντικό τόξο, ενώ συνήθως χρειάζονται περίπου 6-10 εμφυτεύματα για να διατηρήσουν ένα οδοντικό ​φραγμό. Τα 4 εμφυτεύματα είναι απολύτως ικανά να υποστηρίξουν ένα οδοντικό ​τόξο λόγω των γωνιών με τις οποίες τοποθετούνται τα εμφυτεύματα, τουτέστιν με τα οπίσθια στις 45 μοίρες αντί γιά 90 καί μέ τό κλείδωμα πού δημιουργούμε κατ αυτό τόν τρόπο.

Πλεονεκτήματα τής Προσθετικής μεθόδου​ Αποκατάστασης μέ 4 εμφυτεύματα

  • Απαιτούνται μόνο 4 εμφυτεύματα για να κρατήσουν ένα ολόκληρο τόξο, η διαδικασία είναι πολύ ​πιο γρήγορη και λιγότερο επεμβατική με λιγότερες επισκέψεις στον οδοντίατρο, χρειάζεται απλά εξειδικευμένες γνώσεις καί πολύ καλή εμπειρία εκ μέρους τού θεράποντος ιατρού κάτι πού στήν κλινική μας τό εγγυόμαστε. Καινούρια δόντια εφαρμόζονται σέ 24 ώρες ή ακόμα καί ​ στο ίδιο ραντεβού μέ τήν τοποθέτηση εμφυτευμάτωνΣυνεπώς θά χαρείτε αμέσως το νέο σας χαμόγελο.
  • ​Ωστόσο θά σάς δωθούν οί δέουσες οδηγίες γιά τήν μάσηση. ​
  • Σέ κάποια περιστατικά υπάρχει η ανάγκη για πρόσθεση οστικού μοσχεύματος καί / ή ανύψωσης τού ιγμορείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ Εύα Α. Δουβάρα: 
Τηλ/Fax: 210 72.24.224 - Κιν: 6932 48.66.48.